Prising og befaring

Nedenstående er en overordnet beskrivelse av hvordan vi regner oss frem til riktig pris med bakgrunn i kundens kvalitetsønsker.

Areal:

Vi kan gjerne kalkulere pris på et tegningsunderlag, men vi ønsker helst også å komme på besøk til dere for en visuell kontroll av overflater, samt gjennomføre en kontroll-oppmåling av arealene. Elementer som mindre avvik fra tegning, rombruksformål og personbelastning, høyde på glassvegger, plassering av avfallscontainere m.m. kan utgjøre en prisforskjell, og oftest til kundenes fordel da vi kan beregne lavere usikkerhetsrisiko med hensyn til tidsforbruket.

Frekvens:

Vi har ulike typer av kvalitetsnivåer til ulike typer av kundevirksomheter. Vår definisjon av renholds-kvalitet er summen av renholders kompetanse + leveransebeskrivelsen + besøksfrekvens. For at du som kunde skal kunne velge fra en prisgunstig leveranse til et høyere kvalitetsnivå har vi utarbeidet 3 stk. ulike leveransetyper/kvalitetsnivåer:

  • Economy. Fast renhold 1 dag pr. uke.
  • Classic. Fast renhold 2 dager pr. uke.
  • Premium. Fast renhold 3 dager eller mer pr. uke.

Det er mulig å legge til ekstra «tilsynsbesøk» utover «komplette» renholds-dager. Tjenesten innebærer typisk at renholdsmedarbeider tømmer avfall, fjerner synlige flekker og rengjør toaletter som et supplement, men til en lavere pris enn ved økning av antall «fulle» renholds-besøk innebærer.

Leveransebeskrivelse:

Vi har en standard leveransebeskrivelse på renhold for ulike typer av bygg og lokaler, men supplerer ofte med spesielle ønsker fra kunder som rydding av kaffekopper og kjøring av oppvaskmaskin, makulering av dokumenter, støvsuging av tekstil-møbler osv.