Prising og befaring

Nedenstående er en overordnet beskrivelse av hvordan vi regner oss frem til riktig pris med bakgrunn i kundens kvalitetsønsker.

Areal:

Vi kan gjerne kalkulere pris på et tegningsunderlag, men vi ønsker helst å komme på besøk til dere for en visuell kontroll av overflater, samt gjennomføre en kontroll-oppmåling av arealene. Elementer som mindre avvik fra tegning, rombruksformål og personbelastning, høyder på evt. glassvegger, plassering av avfallscontainere m.m. kan utgjøre en prisforskjell, og oftest til kundenes fordel da vi kan beregne lavere usikkerhetsrisiko med hensyn til tidsforbruket.

Frekvens:

Vi har ulike typer av kvalitetsnivåer til ulike typer av kundevirksomheter. Vår definisjon av renholds-kvalitet er summen av renholders kompetanse + leveransebeskrivelse/instruks + besøksfrekvens.

På noen oppdrag kan det være hensiktsmessig med en sesongbasert renholdsplan. Typisk inngangspartier eller næringsarealer med direkte tilgang fra gateplan/ute er eksempler på disse.

Det er mulig å legge til ekstra «tilsynsbesøk» utover «komplette» renholds-dager. Tjenesten innebærer typisk at renholdsmedarbeider tømmer avfall, fjerner synlige flekker og rengjør toaletter som et supplement, men til en lavere pris enn ved økning av antall «fulle» renholds-besøk innebærer.

Leveransebeskrivelse:

Vi har standard leveransebeskrivelser på renhold for ulike typer av bygg og lokaler, men supplerer ofte med spesielle ønsker fra kunder som rydding av kaffekopper og kjøring av oppvaskmaskin, vanning av blomster/planter, lunsjservice (sette ut/rydde), støvsuging av tekstil-møbler osv.