Våre tjenester

Som oppdragsgiver får du:

  • Fast servicemedarbeider som kommuniserer godt og forstår dine individuelle behov.
  • Optimalt renhold for å ivareta arbeidsmiljø, effektivitet og verdier og til en riktig pris.
  • Samfunnsengasjement uten merkostnader.

Kundeløfte:

  • Våre stolte medarbeidere gjør alt de kan for at både dere og vi får et godt arbeidsmiljø. Vi jobber på samme sted og tar vare på hverandre – sammen får vi en bedre hverdag!

Fast renholds-avtale

En fast renholds-avtale med Clean-Start gir deg som kunde en forutsigbar leveranse skreddersydd ditt behov.

Temporære tjenester

Temporære tjenester innebærer vedlikeholdsoppgaver som gjerne supplerer våre faste avtaler. Som oftest utføres disse oppgavene årlig eller halvårlig og etter spesifisert tilbud.

Hygiene-produkter

Som del av en fast renholds-avtale kan vi også levere og supplere produkter som naturlig hører inn under renholdsmedarbeiderens ansvarsområde.

Vaktmestertjeneste

Clean-Start kan sammen med samarbeidspartner Komplett Drift tilby tradisjonelle vaktmestertjenester til gårdeiere, leietagere, Sameier og Borettslag.

Mattetjenesten Stigpå

Som del av en fast renholds-avtale anbefaler vi mattetjenester for å sikre at minst mulig fukt, søle etc. dras inn i lokalene. Matter skiftes på fast frekvens av vår matteleverandør der frekvens kan justeres i forhold til årstid og behov.

Prising og befaring

Vårt ønske er at du som kunde skal få god forståelse av hva du betaler for. Vi har derfor utarbeidet en overordnet beskrivelse på hvordan vi synes pris og kvalitet bør henge sammen.

Når du mottar tilbud fra Clean-Start vil vi alltid ta utgangspunkt i disse hovedelementene, samt gi deg innsyn i hele vårt økonomiske kalkyleunderlag.

Vi leverer primært tjenester i Oslo og Akershus.

 

Areal


Vi baserer estimert tidsforbruk med utgangspunkt i gulv m2 bruksareal (BRA), planløsning og overflatekvaliteter.

Areal

Vi baserer estimert tidsforbruk med utgangspunkt i gulv m2 bruksareal (BRA), planløsning og overflatekvaliteter.

Frekvens


Hvor ofte skal vi komme på besøk.

Frekvens

Hvor ofte skal vi komme på besøk.

Leveranse


Hvilke oppgaver vi skal utføre og hvor lang tid tar de.

Leveranse

Hvilke oppgaver vi skal utføre og hvor lang tid tar de.

Korrekt pristilbud


Summen av hovedelementene danner grunnlaget for et korrekt pristilbud.

Korrekt pristilbud

Summen av hovedelementene danner grunnlaget for et korrekt pristilbud.