Fast renholds-avtale

En fast renholds-avtale med Clean-Start gir deg som kunde en forutsigbar leveranse skreddersydd ditt behov.

Vi leverer fast renhold til alle typer av arealer som tradisjonelle kontorer, kjøpesenter/handelslokaler, trappeoppganger/fellesarealer, barnehager, treningssenter, ambassadebygg og boliger.

Vi utarbeider gjerne flere alternative leveransetyper og prisnivåer ved en tilbudsforespørsel. Overordnet har vi 3 ulike leveransetyper; Economy, Classic, og Premium.

Våre alternative leveranser og kvalitetsnivåer starter fra ett besøk i uken til daglig renhold fem ganger pr. uke.

Antallet besøk i uken med tilhørende leveransebeskrivelse danner grunnlaget for kvalitets- og prisnivået som passer best for våre kunders behov.

Som del av våre tilbud oversendes også en spesifisert kostnads/priskalkyle som følger «åpen bok» prinsippet. Dette vil si at du som tilbudsmottager vil kunne se hvor mye tid og materialer vi legger til grunn for å løse ditt renholds-behov, hvilke gjeldende lønnssatser våre medarbeidere mottar samt selskapets påslags %. Vi ønsker at du som kunde fra første oppdragsdag skal ha tillitt til at Clean-Start følger de lovpålagte rammer som gjelder for vår bransje.