Hygiene-produkter

Som del av en fast renholds-avtale kan vi også levere og supplere produkter som naturlig hører inn under renholdsmedarbeiderens ansvarsområde. Håndsåpe, tørkepapir, toalettpapir, kluter mv. er produkter vi har svært gunstige priser på som volumkunde hos våre leverandører. Produktene leveres da direkte og uten transportkostnad til deg som kunde, og videre etterfylles etter behov av renholdsmedarbeider.