Temporære tjenester

Temporære tjenester innebærer vedlikeholdsoppgaver som gjerne supplerer våre faste avtaler. Som oftest utføres disse oppgavene årlig eller halvårlig og etter spesifisert tilbud. Tjenestene innebefatter oppgaver som det ikke er behov for å utføre etter fast frekvens, men som til enhver tid sikrer optimal total renholds-kvalitet i et lokale eller bygg.

 

Nedenstående et utvalg av våre temporære tjenester:

  • Skuring og evt. boning av harde gulv.
  • Rens av tepper.
  • Hovedrengjøring av lokaler. (Nedvask av kjøkkenskap+kjøleskap, vask av hyller, vegg-vask, vask av tekniske føringsveier, støv-tørking av ventilasjonskanaler mv.)
  • Rens av møbler.
  • Innvendig og utvendig vinduspuss samt totalpussing av innvending glassvegger.
  • Rens av takrenner.
  • Pussing av stål og blikk.
  • Flyttevask bolig og næring.